Hide

Latest announcement

Our Mathematics Challenge feedback sessions are being scheduled. More details can be found on our Mathematics Challenge section.

Navigation

Donations

We hereby proudly publish donors who have helped us to renovate and replenish the Chithambara College Science labs.

Abby & Co  £500.00
Apollo Banana Leaf  £500.00
Balu Asia  £250.00
Subesan Balasubramaniam (Germany) £80.00
M Baskar  £55.00
U Eeswaralingam (Canada) £100.00
B Gnanachandran  £750.00
P Gnanathas £250.00
M Gnanavel  £50.00
Hi-Line Cash & Carry £500.00
P Jeevananthasivam £50.00
B Jeyabalasingam £50.00
V Karunananthan £100.00
A Krishnakumar £100.00
R Kugathas  £100.00
N Kumaran  £100.00
V loganathan £50.00
A Mathy  £100.00
P Mohanaraj £100.00
S Murugavasagam £50.00
N Nadaraja £50.00
G Naguleashwaran £100.00
Nagulan Nanthini  £100.00
Srikumar Navageena £250.00
T Navaneethan  £100.00
V Neru £250.00
Nesan (Tamilini) £50.00
S Nesasigamani  £100.00
V Nithiyananthavel (Denmark) £100.00
Param & Co (GB) Ltd £2,000.00
T Paranjchothy £100.00
A1 Party Services £250.00
S Pathmanathan £100.00
S Piriyanthan & Thileepan £120.00
Banu PriyaThamalake £100.00
R Ragavi  £50.00
Mrs Rajani Rajkumar £100.00
S Rajasekaram  £100.00
S Ramanesan £25.00
A Ramesh £100.00
R Rathinasabapathy £100.00
Raveendradass £100.00
B Ravinthirarajah £100.00
Chithappa Restaurant £250.00
G Retnakumar £50.00
A Rubanathan £100.00
V Sakthivel £100.00
M Sakundala  £50.00
Mr A Sambavamoorthy £500.00
K Santharathinam £100.00
K Saravanan £500.00
Mrs T Sathananthan £100.00
K Sathananthavel  £100.00
R Satkunapalan £100.00
A Sellathurai £100.00
T Selvakumar £100.00
Mr & Mrs K Selvanayagam £200.00
S Senthilkumaran £100.00
S Sethumathavan(Canada) £100.00
S Shanmuganathan £50.00
S Shanmugasundaram £500.00
Nageswararajah Sinnathamby £100.00
T Sivaganesan £100.00
R Sivakumar £100.00
Balasundaram Sribalan £50.00
Srikumar Srikar £250.00
S Srinivasan £100.00
M Sritharan  £100.00
A Sukumar £50.00
P Thangavel £100.00
Srikumar Thanujaka  £250.00
Srikumar Thanujakan £250.00
Dr Thayaparan (USA) £315.00
A Thevananthajothy £100.00
Dr Thevendra £250.00
R Thillainathan £100.00
A Thuraisingam £50.00
V Uthayakumar £250.00
Y Vaakeesan £100.00
J Vaishanvi  £200.00
Valvai Nalanpuri Sangam (Australia) £1,293.00
T Vasanthan £100.00
J Vithya  £200.00
N Vivekananda £100.00
S G Viyasar £100.00
Mr & Mrs A Vytheeswaran £200.00
V Wimalanathan £100.00
R Yagachanthiran £100.00
K Yogachandrabose £250.00
Y Yogachandran  £50.00

Rainbose club collected:

M Prem Babu £50.00
B Balachandran £25.00
M Balasundaram £25.00
M Baskar £25.00
P Kumaran £25.00
Y Mahalingham £25.00
M Namasivayam £25.00
S Nanthakumar £100.00
T Narenthiran £50.00
Ram Neru £50.00
S Nithyananthasamy £25.00
M Premnath  £100.00
J Rajah £50.00
B Rajamohan £25.00
S Rajan £50.00
K Ravikumar £50.00
B Sathasivam £100.00
S Senakan £25.00
P Arul Sivam £25.00
S Srivijayananthan £25.00
S Sundaravadivel £25.00
B Sureshchandran £25.00
E Theiventhiran £25.00
K Thevakumar £50.00
T Uthayanan £25.00
R Uthy £25.00
V Vicnarajah £100.00
V Vijayakumar £25.00
K Vimalan £25.00

Nediyakadu club collected:

G Arul £50.00
A Arulsiva £100.00
P Arumailingam £50.00
I Krishnalingam £100.00
J Krishnalingam £100.00
Kudda £100.00
S Manivannan £100.00
Maniyappu £50.00
Vannam Methiri £100.00
P Premathas £50.00
S Puvani £25.00
K Ranjan £25.00
K Sathananthavel £50.00
Sithambarathas £100.00
K Thavaeasan £100.00
S Uthayakumar £100.00
Yogi Anna £100.00

Sellathurai Kannan (Southall) collected:

Anbakan  £100.00
P. Arunthavalingam £25.00
A Baskar  £100.00
Jegan - K V Money Transfer £100.00
B. Jeyakumar £100.00
Mr K.T £25.00
R Karunanithy  £25.00
T. Krishnakumar £50.00
B Mohanakumar  £50.00
V. Nagaratnam £25.00
S. Narenthiran £25.00
P. Pirakasan £25.00
P. Ragunathan £25.00
T. Sivakumar £100.00
A Varatharasan  £100.00
A. Vasanthakumar £50.00
V Vijayathas  £100.00
M. Yogarasa £100.00

Old Chithambara College Students - 1976 batch collected:

T Gnanaraj £50.00
T Jeyakumar £25.00
J Jeyaprasath £25.00
K Kumaresan £50.00
T Muthukumaran £25.00
Naveendran £25.00
Miss Nisha, Risha £25.00
T Nithiyakumar £25.00
T Rajkumar £25.00
M Ramanan £25.00
S Ramesh £50.00
P Sasikumar £50.00
T Suthakaran £25.00
T Varatharasan £50.00
Yogeswaran £50.00

Thangavel collected:

Arumaisanthiran £25.00
K Jeyasekaranpillai £25.00
A Sathees £25.00
V Sriskantha £25.00
R Thangavel £25.00

Maathavan collected:

T Arulraj £25.00
N Gunaratnam £25.00
S Lingam £25.00
N Poobal £25.00
Mrs U Ramani £25.00
T Ravindraraj £25.00
N Ravinthiran £25.00
S Selva £25.00
S Selvakumaran £25.00
R Umasekaran £25.00

Rubanathan collected:

M Arulthas £25.00
S Matheesan £25.00
K Pirathaban £25.00
S Santhirasigamani £25.00
R Sathees £25.00

Kugathas collected:

Abimanju Family £25.00
Appar Family £25.00
Mrs Arumugasamy Family £25.00
Mr. Robert Family £25.00
Tharshini family £25.00

Kantharooban collected:

Arunasalam £25.00
kantharooban £25.00
Manoharan £25.00
Mukunthan £25.00
Nanthagoban £25.00
Raj £25.00
Ratnasabapathipillai £25.00

Prembabu collected:

P Ilangkumaran £25.00
B Kamalini £25.00
Makendran £25.00
M Mathikannan £25.00
I Sandralingam £25.00

Others collected:

Arulnesan £25.00
R Gnanachandran  £25.00
Manivannan £50.00
A Rathinasigamany £50.00
P Varatharaj £50.00

3 user(s) currently online