Hide

Latest announcement

We have issued the results of our Mathematics Challenge to all candidates by e-mail.

Navigation

Donations

We hereby proudly publish donors who have helped us to renovate and replenish the Chithambara College Science labs.

Abby & Co  £500.00
Apollo Banana Leaf  £500.00
Balu Asia  £250.00
Subesan Balasubramaniam (Germany) £80.00
M Baskar  £55.00
U Eeswaralingam (Canada) £100.00
B Gnanachandran  £750.00
P Gnanathas £250.00
M Gnanavel  £50.00
Hi-Line Cash & Carry £500.00
P Jeevananthasivam £50.00
B Jeyabalasingam £50.00
V Karunananthan £100.00
A Krishnakumar £100.00
R Kugathas  £100.00
N Kumaran  £100.00
V loganathan £50.00
A Mathy  £100.00
P Mohanaraj £100.00
S Murugavasagam £50.00
N Nadaraja £50.00
G Naguleashwaran £100.00
Nagulan Nanthini  £100.00
Srikumar Navageena £250.00
T Navaneethan  £100.00
V Neru £250.00
Nesan (Tamilini) £50.00
S Nesasigamani  £100.00
V Nithiyananthavel (Denmark) £100.00
Param & Co (GB) Ltd £2,000.00
T Paranjchothy £100.00
A1 Party Services £250.00
S Pathmanathan £100.00
S Piriyanthan & Thileepan £120.00
Banu PriyaThamalake £100.00
R Ragavi  £50.00
Mrs Rajani Rajkumar £100.00
S Rajasekaram  £100.00
S Ramanesan £25.00
A Ramesh £100.00
R Rathinasabapathy £100.00
Raveendradass £100.00
B Ravinthirarajah £100.00
Chithappa Restaurant £250.00
G Retnakumar £50.00
A Rubanathan £100.00
V Sakthivel £100.00
M Sakundala  £50.00
Mr A Sambavamoorthy £500.00
K Santharathinam £100.00
K Saravanan £500.00
Mrs T Sathananthan £100.00
K Sathananthavel  £100.00
R Satkunapalan £100.00
A Sellathurai £100.00
T Selvakumar £100.00
Mr & Mrs K Selvanayagam £200.00
S Senthilkumaran £100.00
S Sethumathavan(Canada) £100.00
S Shanmuganathan £50.00
S Shanmugasundaram £500.00
Nageswararajah Sinnathamby £100.00
T Sivaganesan £100.00
R Sivakumar £100.00
Balasundaram Sribalan £50.00
Srikumar Srikar £250.00
S Srinivasan £100.00
M Sritharan  £100.00
A Sukumar £50.00
P Thangavel £100.00
Srikumar Thanujaka  £250.00
Srikumar Thanujakan £250.00
Dr Thayaparan (USA) £315.00
A Thevananthajothy £100.00
Dr Thevendra £250.00
R Thillainathan £100.00
A Thuraisingam £50.00
V Uthayakumar £250.00
Y Vaakeesan £100.00
J Vaishanvi  £200.00
Valvai Nalanpuri Sangam (Australia) £1,293.00
T Vasanthan £100.00
J Vithya  £200.00
N Vivekananda £100.00
S G Viyasar £100.00
Mr & Mrs A Vytheeswaran £200.00
V Wimalanathan £100.00
R Yagachanthiran £100.00
K Yogachandrabose £250.00
Y Yogachandran  £50.00

Rainbose club collected:

M Prem Babu £50.00
B Balachandran £25.00
M Balasundaram £25.00
M Baskar £25.00
P Kumaran £25.00
Y Mahalingham £25.00
M Namasivayam £25.00
S Nanthakumar £100.00
T Narenthiran £50.00
Ram Neru £50.00
S Nithyananthasamy £25.00
M Premnath  £100.00
J Rajah £50.00
B Rajamohan £25.00
S Rajan £50.00
K Ravikumar £50.00
B Sathasivam £100.00
S Senakan £25.00
P Arul Sivam £25.00
S Srivijayananthan £25.00
S Sundaravadivel £25.00
B Sureshchandran £25.00
E Theiventhiran £25.00
K Thevakumar £50.00
T Uthayanan £25.00
R Uthy £25.00
V Vicnarajah £100.00
V Vijayakumar £25.00
K Vimalan £25.00

Nediyakadu club collected:

G Arul £50.00
A Arulsiva £100.00
P Arumailingam £50.00
I Krishnalingam £100.00
J Krishnalingam £100.00
Kudda £100.00
S Manivannan £100.00
Maniyappu £50.00
Vannam Methiri £100.00
P Premathas £50.00
S Puvani £25.00
K Ranjan £25.00
K Sathananthavel £50.00
Sithambarathas £100.00
K Thavaeasan £100.00
S Uthayakumar £100.00
Yogi Anna £100.00

Sellathurai Kannan (Southall) collected:

Anbakan  £100.00
P. Arunthavalingam £25.00
A Baskar  £100.00
Jegan - K V Money Transfer £100.00
B. Jeyakumar £100.00
Mr K.T £25.00
R Karunanithy  £25.00
T. Krishnakumar £50.00
B Mohanakumar  £50.00
V. Nagaratnam £25.00
S. Narenthiran £25.00
P. Pirakasan £25.00
P. Ragunathan £25.00
T. Sivakumar £100.00
A Varatharasan  £100.00
A. Vasanthakumar £50.00
V Vijayathas  £100.00
M. Yogarasa £100.00

Old Chithambara College Students - 1976 batch collected:

T Gnanaraj £50.00
T Jeyakumar £25.00
J Jeyaprasath £25.00
K Kumaresan £50.00
T Muthukumaran £25.00
Naveendran £25.00
Miss Nisha, Risha £25.00
T Nithiyakumar £25.00
T Rajkumar £25.00
M Ramanan £25.00
S Ramesh £50.00
P Sasikumar £50.00
T Suthakaran £25.00
T Varatharasan £50.00
Yogeswaran £50.00

Thangavel collected:

Arumaisanthiran £25.00
K Jeyasekaranpillai £25.00
A Sathees £25.00
V Sriskantha £25.00
R Thangavel £25.00

Maathavan collected:

T Arulraj £25.00
N Gunaratnam £25.00
S Lingam £25.00
N Poobal £25.00
Mrs U Ramani £25.00
T Ravindraraj £25.00
N Ravinthiran £25.00
S Selva £25.00
S Selvakumaran £25.00
R Umasekaran £25.00

Rubanathan collected:

M Arulthas £25.00
S Matheesan £25.00
K Pirathaban £25.00
S Santhirasigamani £25.00
R Sathees £25.00

Kugathas collected:

Abimanju Family £25.00
Appar Family £25.00
Mrs Arumugasamy Family £25.00
Mr. Robert Family £25.00
Tharshini family £25.00

Kantharooban collected:

Arunasalam £25.00
kantharooban £25.00
Manoharan £25.00
Mukunthan £25.00
Nanthagoban £25.00
Raj £25.00
Ratnasabapathipillai £25.00

Prembabu collected:

P Ilangkumaran £25.00
B Kamalini £25.00
Makendran £25.00
M Mathikannan £25.00
I Sandralingam £25.00

Others collected:

Arulnesan £25.00
R Gnanachandran  £25.00
Manivannan £50.00
A Rathinasigamany £50.00
P Varatharaj £50.00

34 user(s) currently online